Revitalizace zeleně pro bytový dům

V květnu 2023 jsme realizovali projekt revitalizace zeleně pro společenství vlastníků panelového bytového domu na sídlišti Praha - Chodov.

Požadavek ze strany zákazníka byl jednak zkrotit přerostlou, delší dobu neudržovanou zeleň okolo domu. Dále pak šlo o částečnou výměnu další vybrané zeleně z důvodu její neperspektivnosti do budoucna. Jednalo se o přerostlé, proschlé keřové skupiny dřeviny Jalovec, které postupem času zabraly velkou část pozemku. Obyvatelé domu v poslední fázi růstu keřů nemohli tuto část pozemku ani projít, natož využívat pozemek například pro hry dětí a trávení voného času.

Nejprve jsme našimi sekačkami posekali vzrostlou hustou trávu. Profesionálními řeznými nástroji STIHL na údržbu keřů, živých plotů a stromů jsme zajistili zmenšení a vytvarování keřů Tisu, Jalovce, Zlatice, Dřišťálu a Ptačího zobu. Dále jsme odstranili spodní patro větví vzrostlých jehličnatých stromů, které sahaly po celém obvodu na zem a znemožnily tak užívání této části pozemku.

Proschlé přerostlé keře Jalovce jsme zlikvidovali rozřezáním motorovými pilami a vyfrézovali jsme vzniklé pařezy po odstraněných keřích. Pod keři jsme nalezli menší skládku stavebního odpadu, zajistili jsme jeho odvezení. Původní půdorys zlikvidovaných keřů Jalovce jsme uklidili a připravili na rozšíření stávajícího trávníku. Navezli jsme nový travní substrát a rozmístili jsme travní osivo. Zaválcováním a zpevněním dané plochy jsme vytvořili novou pochozí travnatou plochu, kde obyvatelé mohou trávit volný čas.

Následně jsme realizovali výsadbu nové vhodnější zeleně, a to keřů Rhododendron Marcel Menard s fialovými květy. Nové keře jsme vysadili do neviditelných obrubníků, aby nedocházelo k jejich poškození při pravidelném sekání trávy. Pod všechny nové i stávající okrasné keře a stromy jsme rozmístili námi dovezenou mulčovací kůru pro zadržení vlhkosti u keřů po deštích.

Se společenstvím vlastníků jsme následně rovněž podepsali celoroční smlouvu o údržbě zeleně. Budeme dojíždět 6 x ročně posekat trávník a 2 x ročně ostříhat a vytvarovat keře a živé ploty.

Pokud i vy zvažujete úpravu zeleně u bytového domu, napište nám email na info@pvj-group.cz

Při realizaci uvedené zakázky jsme natočili referenční video, které má tři části.

Odkazy k přehrání videa na Youtube zde:

Video revitalizace zeleně část 1   Video revitalizace zeleně část 2   Video revitalizace zeleně část 3